Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-23

Paragrafer

§§ 23-38

Justeringsdatum

2021-02-26

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-01

Datum då anslaget tas ned

2021-03-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-01 till och med 2021-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, gemensamt verksamhetsstöd, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.