Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-25

Paragrafer

§§ 165 - 186

Justeringsdatum

2020-11-30

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-01

Datum då anslaget tas ned

2020-12-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-01 till och med 2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, våning 3

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.