Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Paragrafer

§§ 132-146

Justeringsdatum

2020-10-12

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-13

Datum då anslaget tas ned

2020-11-04

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-10-13 till och med 2020-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.