Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden, §§ 158-161

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-28

Paragrafer

§§ 158 - 161

Justeringsdatum

2020-10-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-29

Datum då anslaget tas ned

2020-11-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-10-29 till och med 2020-11-19

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.