Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Västland 12:29.

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-11

Datum då anslaget tas ned

2021-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

KUNGÖRELSE
Stadsbyggnadsnämnden informerar

Stadsbyggnadsnämnden har den 27 januari 2021 beslutat att
ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad
på fastigheten Västland 12:29.

 

Handlingarna finns att ta del av på stadsbyggnadskontoret i
kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

 

Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller
bygglov@sundsvall.se samt genom Post- och Inrikes Tidningar på
Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.