Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan vid Rosenborgskajen, Flytande bostäder

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-31

Datum då anslaget tas ned

2021-04-30

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Granskning gällande detaljplan för Flytande Bostäder, del av Stenstaden 1:4 och Östermalm 1:6.
Planförslaget avviker från gällande översiktsplan.
Granskningen pågår under tiden 1 – 30 april 2021.

Handläggare: Anders Franzén, telefon 060 – 19 89 61
anders.franzen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.