Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan för Rosenborgskajen

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-13

Datum då anslaget tas ned

2020-02-06

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Stadsbyggnadsnämnden informerar om samråd för detaljplan

 

Sundsvalls kommuns Stadsbyggnadskontor ska pröva möjligheten till en utveckling av befintliga Rosenbojskajen till ett allmänt kajstråk med intilliggande bebyggelse med en innerstadsmässig kvartersstruktur. Ett förslag på ny detaljplan är ute på samråd 16 januari – 6 februari 2020.

 

Området som avses ligger intill Rosenborgskajen, strax öster om Hamnträdgården och det nybyggda huset vid Rederigatan samt väster om hundrastgården vid Ungdomsfältet.

 

Detaljplaneförslaget stämmer överens med översiktsplanen.

 

Underlag finns tillgängligt på www.sundsvallväxer.se/dprosenborgskajen

 

Synpunkter skickas till Stadsbyggnadskontoret, 851 85 Sundsvall alt.

stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Senaste datum för inlämning av synpunkter är 6 februari 2020.

Ange diarienummer SBN-2017-01352 vid kontakt med kontoret.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.