Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan för Flytande bostäder, Rosenborgskajen

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-26

Datum då anslaget tas ned

2020-08-24

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Detaljplan för Flytande bostäder, del av Stenstaden 1:4 och Östermalm 1:6

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centralt belägna, flytande byggnader, alternativt en utökning av befintlig småbåtshamn.
https://sundsvallväxer.se/flytandebostader

Samråd pågår under tiden 27 maj – 18 juni 2020.
Synpunkter framförs skriftligen till: Stadsbyggnadskontoret, 851 85 Sundsvall eller via e-post till: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se senast den 18 juni 2020.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.