Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan för del av Borgaren 5, Kontors- och bostadshus vid Thulegatan 18

Organ

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-26

Datum då anslaget tas ned

2021-06-11

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Information

Granskning gällande detaljplan för del av Borgaren 5, Kontors- och bostadshus, Thulegatan 18, Sundsvalls kommun.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Sundsvall 2021.
Granskningen pågår under tiden 27 maj – 11 juni 2021.
Handläggare: Heléne Swang, telefon 060-19 15 88, mail: helene.swang@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.