Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan för Aeolus 5

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-26

Datum då anslaget tas ned

2021-05-12

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Information

Granskning gällande detaljplan för fastigheten Aeolus 5, Sundsvalls kommun.
Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan Sundsvall 2021.
Granskningen pågår under tiden 27 april – 12 maj 2021.
Handläggare: Anna-Karin Ogén, telefon 060 – 19 13 02, anna-karin.ogen@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.