Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Beslut om bygglov

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Sammanträdesdatum

2021-07-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-22

Datum då anslaget tas ned

2021-08-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen, bygglov@sundvall.se

Information

KUNGÖRELSE
Stadsbyggnadsnämnden informerar.
Stadsbyggnadsnämnden har den 15 juli 2021 beslutat att ge bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av eldstad/rökkanal på fastigheten ÄLVA 12:1.

Handlingarna finns att ta del av på stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se samt genom Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets hemsida www.bolagsverket.se.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.