Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-24

Paragrafer

§§ 169-181

Justeringsdatum

2018-10-29

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-30

Datum då anslaget tas ned

2018-11-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-10-30 till och med 2018-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, rum 712

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.