Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-08-29

Paragrafer

§§ 108-148

Justeringsdatum

2018-09-04

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-05

Datum då anslaget tas ned

2018-09-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-09-05 till och med 2018-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, rum 712

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.