Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-23

Paragrafer

§§ 77-94

Justeringsdatum

2018-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-29

Datum då anslaget tas ned

2018-06-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-05-29 till och med 2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen rum 712

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.