Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-24

Paragrafer

§§ 240-285

Justeringsdatum

2021-12-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-01

Datum då anslaget tas ned

2021-12-23

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-12-01 till och med 2021-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.