Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Tid

13:00

Paragrafer

§§ 201-217

Justeringsdatum

2021-10-05

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-06

Datum då anslaget tas ned

2021-10-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-10-06 till och med 2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.