Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-25

Tid

13:00

Paragrafer

§§ 150-200

Justeringsdatum

2021-09-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-03

Datum då anslaget tas ned

2021-09-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-09-03 till och med 2021-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.