Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Paragrafer

§§ 66 - 109

Justeringsdatum

2021-05-06

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-06

Datum då anslaget tas ned

2021-05-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-05-06 till och med 2021-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.