Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Tid

13:00

Paragrafer

§§ 17-33

Justeringsdatum

2021-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-03-05

Datum då anslaget tas ned

2021-03-27

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-03-05 till och med 2021-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.