Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Paragrafer

§§ 138-184

Justeringsdatum

2020-12-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-18

Datum då anslaget tas ned

2021-01-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-12-18 till och med 2021-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.