Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-23

Tid

13:00

Paragrafer

§§ 94-107

Justeringsdatum

2020-09-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-29

Datum då anslaget tas ned

2020-10-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-09-29 till och med 2020-10-21

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.