Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Paragrafer

§§ 35-50

Justeringsdatum

2020-04-29

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-30

Datum då anslaget tas ned

2020-05-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-04-30 till och med 2020-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.