Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-26

Paragrafer

§§ 20-34

Justeringsdatum

2020-03-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-11

Datum då anslaget tas ned

2020-04-02

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-11 till och med 2020-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?