Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden § 137

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-18

Paragrafer

§ 137

Justeringsdatum

2020-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-19

Datum då anslaget tas ned

2020-12-11

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-11-19 till och med 2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sekreterare

Sara Söderlund

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.