Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden, 2020-06-17

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Paragrafer

§§ 65-80

Justeringsdatum

2020-06-23

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-24

Datum då anslaget tas ned

2020-07-16

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-24 till och med 2020-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.