Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden, 2019-05-22

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Tid

13:00

Plats

Vibackeskolan, Sundsvall

Paragrafer

§§ 104-114

Justeringsdatum

2019-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-28

Datum då anslaget tas ned

2019-06-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-05-28 till och med 2019-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.