Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Paragrafer

§§ 1-19

Justeringsdatum

2020-01-31

Datum då anslaget sätts upp

2020-01-31

Datum då anslaget tas ned

2020-02-24

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-01-31 till och med 2020-02-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Relaterade dokument

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.