Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-18

Paragrafer

§§ 175-223

Justeringsdatum

2019-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-20

Datum då anslaget tas ned

2020-01-13

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-12-20 till och med 2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.