Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Paragrafer

§§ 152-164

Justeringsdatum

2019-10-29

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-30

Datum då anslaget tas ned

2019-11-21

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-30 till och med 2019-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.