Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Plats

Nivrenaskolan

Paragrafer

§§ 138-151

Justeringsdatum

2019-10-01

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-03

Datum då anslaget tas ned

2019-10-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-03 till och med 2019-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.