Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Tid

13:00

Plats

Matfors skola

Paragrafer

§§ 127-137

Justeringsdatum

2019-09-02

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-03

Datum då anslaget tas ned

2019-09-25

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-09-03 till och med 2019-09-24

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.