Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-27

Tid

13:00

Plats

KS-salen

Paragrafer

§§67-83

Justeringsdatum

2019-04-02

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-03

Datum då anslaget tas ned

2019-04-26

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-04-03 till och med 2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningskontoret

Sekreterare

Pär Hammarberg

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.