Anslagna protokoll : Barn- och utbildningsnämnden

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Paragrafer

§§ 1-17

Justeringsdatum

2019-02-04

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-06

Datum då anslaget tas ned

2019-02-28

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-02-06 till och med 2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Nämndsekreterare, barn- och utbildningskontoret, rum 708

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden, skolan@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.