Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om nybyggnad av torn/mast för telekommunikation samt teknikbod Älva 1:5

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-23

Datum då anslaget tas ned

2022-01-24

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Ansökan om bygglov har inkommit avseende nybyggnad
av torn/mast för telekommunikation samt teknikbod på
fastigheten ÄLVA 1:5.
Handlingarna finns att ta del av på Sundsvalls kommun.
Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller
bygglov@sundsvall.se. OBS! Ange diarienummer BYGG 2021-001366.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den
24 januari 2022 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen,
851 85 Sundsvall.
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.