Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov avseende uppförande av skylt på Norrmalm 1:1

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-07

Datum då anslaget tas ned

2019-03-26

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Stadsbyggnadsnämnden informerar om ansökan om bygglov

 

Ansökan om bygglov har inkommit avseende uppförande av skylt på Norrmalm 1:1. Den sökta åtgärden innebär en liten avvikelse från detaljplan beträffande placering på parkmark.

 

Handlingarna finns att ta del av på stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 25 mars 2019 till Stadsbyggnadskontoret, bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall. Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.