Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Ansökan om bygglov avseende nybyggnad av mast och teknikhus på Kärvsta 14:1

Organ

Stadsbyggnadsnämnden, bygglovsavdelningen

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-15

Datum då anslaget tas ned

2019-06-03

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Information

Stadsbyggnadsnämnden informerar om ansökan om bygglov.

 

Ansökan om bygglov har inkommit avseende nybyggnad av mast och teknikhus på Kärvsta 14:1

 

Handlingarna finns att ta del av på Stadsbyggnadskontoret i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

Information lämnas av bygglovavdelningen telefon 060-19 13 11 eller bygglov@sundsvall.se. Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligt senast den 3 juni 2019 till Stadsbyggnadskontoret, Bygglovavdelningen, 851 85 Sundsvall.

 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

 

 

 

 

 

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.