Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-12

Paragrafer

§§ 1-14

Justeringsdatum

2020-02-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-18

Datum då anslaget tas ned

2020-04-09

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-18 till och med 2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.