Anslagna protokoll : Socialnämnden § 156

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Paragrafer

§ 156

Justeringsdatum

2019-10-24

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-24

Datum då anslaget tas ned

2019-11-18

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-10-24 till och med 2019-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänstens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.