Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Paragrafer

§§ 18-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-19

Datum då anslaget tas ned

2019-04-10

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-03-19 till och med 2019-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.