Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde :

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Tid

13:00

Plats

Kommunhuset, kommunfullmäktigesalen

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-13

Datum då anslaget tas ned

2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.