Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-03-12

Paragrafer

§§ 39-75

Justeringsdatum

2018-03-15

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-15

Datum då anslaget tas ned

2018-04-06

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2018-03-15 till och med 2018-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Koncernstabens kansli

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.