Anslagna protokoll : Miljönämnden

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Tid

10:00

Plats

Kommunhuset, KS-salen

Paragrafer

§§ 40-48

Justeringsdatum

2019-05-20

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-21

Datum då anslaget tas ned

2019-06-12

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2019-05-21 till och med 2019-06-11

Förvaringsplats för protokollet

Miljökontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.