Anslagna protokoll : Kommunstyrelsen

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-11

Paragrafer

§§ 1-26

Justeringsdatum

2021-01-13

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-14

Datum då anslaget tas ned

2021-02-05

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2021-01-14 till och med 2021-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kommunstyrelsekontoret

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.