Tillkännagivanden enligt speciallagstiftning : Detaljplan för Credit 7 och 8, Sunsdvall

Organ

Stadsbyggnadsnämnden

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-28

Datum då anslaget tas ned

2020-11-22

Ansvarig

Anders Franzén

Kontakt

Stadsbyggnadsnämnden, stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Relaterade dokument

Information

Kommunen ska genom detaljplan pröva om det är möjligt att uppföra ett vårdboende, alternativt vanligt boende eller kontor på fastigheterna Credit 7 och 8 i Sundsvall. I bottenvåningen ska publika verksamheter kunna rymmas. En förtätning i denna del av staden går i linje med översiktsplanen. Samråd pågår under tiden 29 oktober – 22 november 2020. Detaljplan för Credit 7 och 8.

 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.