Anslagna protokoll : Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Organ

Individ- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Paragrafer

§§ 90-113

Justeringsdatum

2020-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-23

Datum då anslaget tas ned

2020-07-15

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-23 till och med 2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningskontoret, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, ian@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.