Anslagna protokoll :

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Tid

09:00

Plats

Sundsvalls kommunhus

Paragrafer

§§ 167-175

Justeringsdatum

2020-05-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-01

Datum då anslaget tas ned

2020-06-22

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-06-01 till och med 2020-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Sundsvalls kommunhus

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.