Anslagna protokoll : Vård- och omsorgsnämnden

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-27

Paragrafer

§§ 4-6

Justeringsdatum

2020-05-27

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-28

Datum då anslaget tas ned

2020-06-19

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-05-28 till och med 2020-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämndens kansli

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden, von@sundsvall.se

Information

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på Sundsvalls kommuns hemsida eftersom det kan innehålla personuppgifter.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.