Anslagna protokoll : Överförmyndarnämnden Mitt

Organ

Överförmyndarnämnden Mitt

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Paragrafer

§§ 33-145

Justeringsdatum

2020-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-30

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Möjlighet att överklaga beslut under perioden

2020-03-30 till och med 2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarkontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.