Stipendier till författare

Lars Ahlin-stipendiet utdelas till författare vartannat år.

Reglerna för utdelandet av stipendiet är följande

Stipendiet utdelas vartannat år till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiet kan även utdelas till stöd för forskning kring Lars Ahlins liv och diktning.

Förslag till stipendiat utses av en jury bestående av två medlemmar från Sundsvalls stadsbibliotek och två medlemmar från Lars Ahlin-sällskapet. Beslut om stipendiat fattas av Kultur- och fritidsnämnden.

Priset

Prissumman är 50 000 kr samt en medaljong utarbetad av Ulf Linde.

Läs mer om Lars Ahlin-stipendiet

Kontakt

Ulf Johansson It-bibliotekarie

060-19 18 46

Sundsvalls stadsbibliotek
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.