Kulturstipendium, hedersomnämnande

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut stipendium för utbildning och stöd till främst unga, lo­vande förmågor inom kulturområdet.

Stipendium kan ges till enskild person som är bosatt i Sundsvall. Stipendium kan också ges till person uppvuxen i Sundsvall vars kulturverksamhet har tydlig anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt på Sundsvalls kulturliv.

Att tänka på

  • Sti­pendi­um kan även delas ut utan ansökan, efter förslag från enskild person eller organisation. Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.
  • Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.

Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande till en enskild person bosatt i Sundsvall eller ideell förening verksam i Sundsvall som på ett berömvärt sätt verkat inom kulturområdet i Sundsvall.

Den ekonomiska ramen för kulturstipendium beslutas av kultur- och fritids­nämnden och ska finnas avsatt i förvaltningens budget. Av stipendiesumman kan det utgå ett eller flera stipendier. Hedersomnämnande ska bestå av en symbolisk gåva.

Att tänka på

Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet.

Ansök om stipendium eller ge förslag på hedersomnämnande senast den 30 september.

Om du vill ge förslag på person för kulturstipendium eller person/organisation för hedersomnämnande skriv till sundsvalls.museum@sundsvall.se. Märk brevet med “tips-kulturstipendium”.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendierna vid sitt novembermöte och fastställer tidpunkten och formerna för stipendiernas överlämnande. 

Välkommen med din ansökan!

Thomas Medelheim Melin tilldelas Sundsvalls kommuns kulturstipendium på 12 000 kronor för att arbeta vidare och färdigställa sitt projekt inom musik och kreativt skrivande.

Frida Hjalmarsson tilldelas Sundsvalls kommuns kulturstipendium på 12 000 kronor för att fortsätta arbeta med sitt musikprojekt Kitka.

Eila Wall Boholm tilldelas Sundsvalls kommuns kulturstipendium på 12 000 kronor för att jobba med ett filmprojekt som ska verka för att stärka och peppa unga queera personer, framförallt i Sundsvall.

Cecilia Margareta Tjärnberg tilldelas Sundsvalls kommuns kulturstipendium på 12 000 kronor för att arbeta i skala 1:1 och fräsa ut sin rumsliga gestaltning i massivt trä.

2017

Maria Forslin
Emil Österholm
Axel Larsson
John Beijer
Hedersomnämndande:
Reinhold Peter

2016

Lotta Andersson
Linde Jonsson
Christine Persson
Patrik Norman

2015

Anneli Nederberg
Talel Dayekh

2014

Isabel Neib
Elin Engström
Erik Berglin

2013

Ebba Nyberg
Nicklas Bergström
Katarina Sundman
Philip Granath

2012

Alexandra Loonin
Anna-Lotta Andersson

2011

Sebastian Folcker
Elisabeth Wanngård
Erik Gavelin

2010

Anneli Nederberg
Sofia Södergård
Emilia Bergmark
Emilia Wibron Vesterlund

2009

Fredrik Nordin
Malin Källman
Emma Ahlberg
Johan Forsberg

2008

Anna-Karin Karlsson
Sofia Enarsson
Dennis Hansson
Nisse, Kalle och Pelle Anderberg
Henric Wallmark
Hedersomnämndande:
Anne Lindblad
Mats Ola Moberg
Bernt Sjölander

2007

Martin Norberg
Linnea Markgren
Åbi Berglund
Erik Berglin
Marieme Niang

 

 

 

Kontakt

Anna Molin Kultursekreterare

070-185 76 99

Sundsvalls museum
Kulturmagasinet
851 96 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.